Sunday, February 15, 2009

paksi pemikiran

Paksi membawa maksud yang berlainan bergantung kepada konteks ia digunakan, sama ada konteks matematik, anatomi, botani, dan pelbagai lagi. Paksi yang saya maksudkan di sini secara amnya membawa erti suatu titik tengah atau garisan yang menjadi pembahagi kepada dua atau lebih sifat-sifat tertentu. Berfikir pula adalah kata kerja untuk menghasilkan suatu pemikiran, yakni pemikiran adalah hasil atau output daripada perbuatan berfikir setelah melalui proses mempertimbangkan input-input atau idea-idea yang masuk atau terilham dalam fikiran. Maka, istilah paksi pemikiran saya interpretasikan sebagai suatu kekangan atau pegangan semasa proses berfikir untuk melahirkan suatu bentuk pemikiran yang boleh diterjemahkan dalam perbuatan. Dalam penulisan ini, saya merujuk kepada agama, moral dan kematangan serta keutamaan sebagai paksi-paksi kepada pemikiran.

Persoalan yang mendorong saya untuk menulis tentang paksi kepada pemikiran ini ialah;
1. Apa itu paksi pemikiran?
2. Bagaimana yang dikatakan paksi kepada pemikiran?
3. Mengapa harus ada paksi kepada pemikiran?
4. Apa pula kesan ketiadaan paksi pemikiran?
5. Bolehkah fungsi paksi pemikiran dinafikan?

Begitu banyak sekali soalan yang boleh diwujudkan, namun adakah sama banyak dengan jawapan yang boleh diberikan? Paksi pemikiran, pada pendapat saya melalui pengalaman dan pembelajaran adalah suatu elemen yang penting dalam memberikan buah fikiran atau membuat keputusan yang baik. Diberi contoh seorang yang sedang dalam dilema untuk memilih antara dua perkara yang bertentangan sifatnya antara satu sama lain, maka paksi pemikiran yang adil perlu diwujudkan dan menjadi hakim untuk menentukan yang mana satu perkara tersebut adalah lebih baik dan perlu dipilih. Contohnya dua orang yang sedang bercinta mestilah menjadikan agama sebagai batasan atau had kepada pergaulan mereka. Sejauhmana had tersebut hanya boleh ditentukan melalui proses berfikir dengan menjadikan agama sebagai paksi pemikiran mereka. Jika tidak, maka, berkemungkinan besar kes-kes pengguguran, pembuangan dan pembunuhan bayi-bayi yang tidak mengerti apa-apa akan berlaku terus-menerus dalam masyarakat akhir zaman ini.

Sebaik-baik paksi kepada pemikiran adalah agama/moral dan kematangan serta keutamaan, yang telah saya pilih awal-awal sebagai isi kepada perbincangan ini. Jika ditanya mengapa saya memilih isu ini sebagai topik, saya dengan senang hati menjawab kerana masih ramai yang tidak menyedari mengapa mereka membuat kesilapan demi kesilapan tanpa ada sebarang pembetulan. Dalam satu permasalahan, yang terpenting untuk diselidiki bukanlah siapa yang bersalah, tetapi adalah kaedah penyelesaian kepada masalah tersebut. Dalam hal ini, tidak keterlaluan untuk saya katakan bahawa setiap kaedah, samaada kaedah saintifik, empirik dan sebagainya, memerlukan kepada kewujudan suatu paksi bagi memastikan kaedah yang dipilih adalah tepat dan berkesan, yakni selepas permasalahan itu dimasukkan ke dalam kategori yang sesuai.

Hampir semua orang mempunyai paksi kepada pemikiran mereka, soalnya sama ada mereka sedar ataupun tidak sahaja. Seperti yang dinyatakan, bukan semua orang yang boleh berfikir, jauh sekali untuk memiliki dan menggunakan paksi dalam hal berfikir. Hal ini dapat dijelaskan dengan kewujudan kelompok manusia yang melakukan sesuatu tanpa membuat pertimbangan yang sewajarnya seperti membunuh diri sebagai senario yang terburuk. Dimana telah mereka campakkan akal yang diberi untuk berfikir sebelum mengambil "jalan penyelesaian" yang hakikatnya sentiasa gagal menyelesaikan masalah ini dan terpengaruh dengan pujukan emosi yang keterlaluan setakat ini masih sukar untuk ditentukan dengan tepat. Kebiasaannya pembunuhan akal ini dikaitkan dengan masalah depresi dan sebagainya. Nilai-nilai agama dan moral telah diketepikan daripada menjadi paksi kepada pemikiran mereka menyebabkan berlakunya hal-hal yang sebodoh ini dan sudah pasti, kematangan dan keutamaan telahpun dilemaskan dalam lopak pemikiran yang cetek awal-awal lagi. Saya memberikan contoh mangsa-mangsa lintah darat yang tertekan sehingga membunuh diri kerana senario inilah yang sering berlaku dalam masyarakat kita hari ini.

Begitulah serba ringkas kupasan tentang isu kali ini. Sebelum itu, bagi menjawab soalan terakhir, kesal untuk saya katakan ya, fungsi paksi pemikiran sememangnya boleh dinafikan dan diabaikan oleh manusia. Pencemaran terhadap diri sendiri dan alam sekeliling menjadi bukti dan alasan kepada jawapan yang saya berikan. Maka, saya dengan rendah diri mempersilakan anda untuk menilai diri sendiri apakah perkara-perkara yang anda gunakan sebagai paksi kepada pemikiran anda dan adakah perkara tersebut relevan anda jadikan sebagai paksi pemikiran anda. Semoga selepas membaca tulisan ini anda akan mendapat kesedaran tentang apa yang berlaku semasa proses berfikir berlangsung dalam minda anda.

1 comment:

  1. Not so much about your post, rather about the KIVA add below. KIVA is probably one of the best and cheapest way to donate to woman around the world. Kalau betul nak bantu sedare seislam di Afghanistan, this is probably the most effective way since we know the funds go directly to them. kudos!! so proud of u!! =)

    ReplyDelete

It may take me hours, days or even months, but I WILL reply to your comment(s). Godwilling.